Incoterms

Incoterms

Leg uw leveringsafspraken vast met Incoterms. Maar wat is het en waarvoor dient het nu eigenlijk?

In feite legt u vast wat de overeengekomen verdeling van verplichtingen van zowel de koper als verkoper bij vervoersovereenkomsten. Het betreft hier internationale leveringsvoorwaarden.

De volgende aspecten worden vastgelegd bij Incoterms:

 • Wanneer de kosten en risico’s van de verkoper naar de koper gaan
 • Wie het transport regelt en tot waar
 • Wie er tot waar verantwoordelijk is voor het transport
 • Wie de verzekeringen, machtigingen, vergunningen en andere formaliteiten regelt
 • De verplichtingen van zowel de koper als verkoper in het algemeen

Door gebruik te maken van Incoterms is het voor u altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor het vervoer, documenten, de verzekeringen en het gedragen risico. Houd er wel rekening mee dat de eigendomsoverdracht van goederen hier niet in wordt geregeld. Dit wordt geregeld in andere contractuele afspraken of door de afgifte van het vervoersdocument. De International Chamber of Commerce stelt Incoterms op.

De koper en verkoper kunnen gebruik maken van de onderstaande Incoterms:

 • EXW
 • FCA
 • CPT
 • CIP
 • DAT
 • DAP
 • DDP

Ex Works (Af fabriek)

In feite staat het zoals vermeld voor levering af-fabriek. De producent stelt producten bestemd voor de koper beschikbaar in een door hem aangewezen expeditieruimte. De verplichtingen liggen in dit geval bijna allemaal bij de koper. De koper ex- of importeert en loopt daarmee het risico.

Door gebruik te maken van deze Incoterm is het mogelijk producten te verkopen zonder dat deze verplaatst hoeven te worden. U kunt deze Incoterm voor alle vervoersmodaliteiten gebruiken.

Free Carrier (Vrachtvrij tot vervoerder)

Deze manier van vervoeren is geschikt voor alle modaliteiten. Ook wel als non-maritieme conditie gezien. De koper contracteert en wijst een vervoerder of expediteur aan, waarna de verkoper dit aan de partijen aflevert. Het risico is voor de verkoper zelf tot de goederen van het vervoersmiddel zijn geladen. de risicoverdeling loopt parallel met de vervoersverplichting. FCA is een steeds meer voorkomend in het bedrijfsleven, vooral in plaats van EXW. Geadviseerd word dan ook FCA te gebruiken in plaats van FOB bij het vervoeren in containers.

Carriage Paid To (Vrachtvrij tot)

Een universele conditie voor alle vervoersvormen kan worden gebruikt is CPT. De export vergunning dient door de verkoper geregeld te worden, evenals het contracteren van het vervoer tot de (lucht)haven van bestemming, inclusief lossen, en loopt het risico tot het moment dat hij de goederen ‘onder berusting van de (eerste) vervoerder’ geeft. Geadviseerd word dan ook gebruik te maken van CPT in plaats van CFR bij vervoeren per container.

 

Carriage and Insurance Paid to (Vrachtvrij inclusief verzekering tot)

CIP is vergelijkbaar aan CPT. Echter is de verkoper verzekering verplicht tot aan de haven of terminal van bestemming. Voor alle vervoersvormen kan CIP worden gebruikt. 

Delivered At Terminal (Franco terminal)

DAT (delivered At Terminal) houdt in dat de levering plaats vindt in een vooraf bepaalde terminal door het beschikbaar stellen van de goederen aan de koper, gelost van het aankomend vervoersmiddel. Vanuit het vervoersmiddel worden de goederen door de verkoper beschikbaar gesteld. Hierbij hoeven de goederen niet door de verkoper worden uitgeladen. Het risico gaat op dit moment over naar de koper. Bij de douane dienen de goederen aangeboden te worden met de benodigde invoerdocumenten en eventuele bijbehorende invoerrechten en formaliteiten te voldoen.

 

Delivered At Place (Franco ter plaatse)

De levering wordt beschikbaar gesteld aan de consument, dit maal wel gereed om te worden gelost. Alle risico’s en kosten die verband houden met het vervoer naar de overeengekomen plaats van bestemming worden gedragen door de verkoper. De consument dient de goederen aan te bieden bij de douane met de benodigde invoerdocumenten en de eventuele bijbehorende invoerrechten en formaliteiten te  voldoen.

Deliverd Duty Paid (Franco inclusief rechten)

De verkoper importeert, exporteert en levert tot aan de eindbestemming. Gedurende deze periode loopt de verkoper risico. DDP ( Franco inclusief rechten) is de tegenhanger van EXW. Deze incoterm is geschikt voor alle modaliteiten.

Voor transport over zee en binnenwateren gebruikt u uitsluitend de onderstaande Incoterms:

 • FAS
 • FOB
 • CFR
 • CIF

Free Alongside Ship (Vrij langszij schip)

Vervoer per schip is een maritieme conditie en wordt FAS genoemd (Vrij langszij schip). Goederen worden geleverd door de verkoper aan de kade langs het schip. Vervoer, import- en exportvergunningen worden gecontacteerd door de koper, evenals het verzorgen van het voortransport en de uitvoerformaliteiten. 

Free On Board (Vrij aan boord)

Bij vervoer per schip (maritieme conditie) wordt de incoterm FOB (Vrij aan boord) gebruikt. De leveringsverplichting en het risico eindigt aan boord van het schip, in tegenstelling tot FAS. Het voortransport en de inlading van de goederen worden verzorgt door de verkoper, evenals de exportvergunning. FOB is een zeer frequent gebruikte conditie.

Cost and Freight (Kostprijs en vracht)

Expliciet voor vervoer per schip wordt deze incoterm gebruikt. Dit staat ook nog steeds bekend als C&F, C and F en C + F. Vervoer van haven tot bestemming (exclusief lossen), wordt gecontacteerd door de verkoper. De uitvoervergunning wordt eveneens geregeld door de verkoper. Tot aan scheepsreling in de haven van vertrek loopt de verkoper risico. CFR is een veel gebruikte conditie.

Cost, Insurance and Freight (Kostprijs, verzekering en vracht)

CIF is een maritieme conditie. Idem als CFR, alleen inclusief verzekeringsplicht voor verkoper tot haven van bestemming. Het transportheft is in handen van de verkoper. De verkoper draagt daarnaast ook het transportrisico. Het is een zeer frequent gebruikte conditie. 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google